Voteringsoversikt for sak:

Endringar i Stortingets forretningsorden
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.03.2019 Kl. 18:39:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt at det ikke lenger skal være nødvendig at stortingsrepresentanter som leverer inn spørsmål til regjeringen eller fremmer forslag i Stortinget, undertegner en papirutgave av spørsmålet/forslaget før det innleveres. Bakgrunnen for dette er at det arbeides med en ny IT-løsning som vil gjøre det lettere å levere spørsmål og forslag elektronisk både fra pc, nettbrett og telefon.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger