Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (04.06.2019 Kl. 20:10:41)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (04.06.2019 Kl. 20:10:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å be regjeringen om iverksette flere tiltak for å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. Plan S er et europeisk initiativ for å sikre åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning, som Norges forskningsråd har sluttet seg til. Regjeringspartiene stemte imot det foreslåtte tiltakene, og forslagene ble dermed ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger