Voteringsoversikt for sak:

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:11:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:11:51)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger