Voteringsoversikt for sak:

Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.06.2019 Kl. 11:52:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.06.2019 Kl. 11:52:55)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (07.06.2019 Kl. 11:53:03)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helse- og omsorgstjenesteloven som innebærer at kommunene får en plikt til tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Plikten skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet