Voteringsoversikt for sak:

Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:52:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:53:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:53:42)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:54:33)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.06.2019 Kl. 15:54:53)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om overføring av fylkesveiadministrasjon fra Statens vegvesen. Bakgrunn for forslaget er regionreformen, som medfører at fylkeskommunene overtar ansvaret for fylkesvegene, fra Statens vegvesen. Sosialistisk Venstreparti stemte mot hele lovendringen, mens Rødt stemte mot deler av lovendringen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet