Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  8 For
  94 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  9 For
  92 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  Mot

  Fordeling

  35 For
  67 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  Mot

  Fordeling

  9 For
  93 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  Mot

  Fordeling

  38 For
  64 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 6Votering

  Mot

  Fordeling

  38 For
  64 Mot

  Votering fordelt på:

 7. 7Votering

  Mot

  Fordeling

  41 For
  60 Mot

  Votering fordelt på:

 8. 8Votering

  Mot

  Fordeling

  49 For
  53 Mot

  Votering fordelt på:

 9. 9Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Det offentlige bruker over 500 mrd. kroner hvert år på innkjøp. Meldingen handler om hvordan de offentlige anskaffelsene kan utføres mest mulig effektivt innenfor gjeldende anskaffelsesregelverk. Offentlige anskaffelser skal skje på en kostnadseffektiv måte som ivaretar hensyn til miljø- og klimautfordringer, bekjemper arbeidslivskriminalitet, sikrer rekruttering av lærlinger, ivaretar utviklingen av velfungerende markeder for varer og tjenester, med seriøse leverandører, og i tillegg bidrar til innovasjon og nyskapning. Samtidig skal kontrollrutiner være på plass som sikrer kontroll med kontraktenes gjennomføring og levering, og som forhindrer korrupsjon. Ulike mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall i Stortinget.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger