Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (19.06.2019 Kl. 22:56:02)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (19.06.2019 Kl. 22:56:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid). Forslagene ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger