Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:58:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:58:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3a Alternativ votering

  (19.06.2019 Kl. 22:59:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 3b Alternativ votering

  (19.06.2019 Kl. 22:59:12)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om offentlig eierskap til vindkraften. Forslaget fikk ikke tilslutning i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger