Voteringsoversikt for sak:

Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2019 Kl. 19:58:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 og 7 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (04.06.2019 Kl. 19:58:56)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (04.06.2019 Kl. 19:59:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (04.06.2019 Kl. 20:00:04)
 5. 4b Alternativ votering

  (04.06.2019 Kl. 20:00:04)
 6. 5 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:00:30)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av loven

  Votering fordelt på:

 7. 6 Votering

  (04.06.2019 Kl. 20:00:53)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag til ny lov om havner og farvann. Stortinget har vedtatt en omstrukturering og forenkling av gjeldende lov, i tillegg til en rekke materielle endringer på flere områder i eksisterende lov. Losloven er innarbeidet i den nye havne- og farvannsloven. Under komiteens behandling fremmet komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre et forslag til § 32 tredje ledd, om utdeling av verdier fra den kommunale havnevirksomheten. Forslaget til § 32 tredje ledd ble også vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet