Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:07:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:07:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.11.2019 Kl. 15:08:01)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag til regelendringer slik at elevers fravær på grunn av deltagelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som gyldig fravær. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger