Voteringsoversikt for sak:

Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.03.2020 Kl. 16:32:39)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (19.03.2020 Kl. 16:32:48)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 39 L (2019-2020) Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende), jf. Innst. 178 L (2019-2020). Endringene klargjør at bestemmelsene om kontroll av reisende mv. også omfatter norske statsborgere.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet