Voteringsoversikt for sak:

Noen saker om jernbane
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2020 Kl. 15:02:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2020 Kl. 15:02:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.06.2020 Kl. 15:03:45)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.06.2020 Kl. 15:04:01)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om flere saker om jernbane, der det gjøres rede for prosjekter hvor det nå er vesentlig ny informasjon i forhold til det som er meldt Stortinget tidligere. Det gjøres rede for endret utbyggingstakt på Vestfoldbanen, samt kostnadsøkninger i Follobaneprosjektet og i prosjektet Sandbukta - Moss - Såstad på Østfoldbanen. Det ble fremmet et forslag fra et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det ble vedtatt at Stortinget ber regjeringen vurdere styringsstrukturen mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Samferdselsdepartementet. Flertallet påpekte som viktig at Bane NOR kan gjennomføre utbyggingsprosjekter og arbeid innenfor drift, vedlikehold og fonying på en måte som gir best mulig ressursutnyttelse, god kostnadskontroll og optimal prosjektgjennofmring. Flertallet presiserte også at det i dette arbeidet bør gjøres vurderinger av om Nye Veier-modellen kan benyttes i utbygging av jernbaneprosjekter.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger