Voteringsoversikt for sak:

Kompetansereformen - Lære hele livet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:01:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:01:51)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:02:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:02:26)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:02:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:03:43)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:04:44)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:04:57)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene II, VI og VII.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. 9 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:05:11)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene III og V.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (15.06.2020 Kl. 15:05:29)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall IV.

  Votering fordelt på:

 11. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en stortingsmelding om kompetansereformen, Meld. St. 14 (2019-2020). I meldingen omtaler regjeringen en rekke tiltak som skal legge til rette for at hele befolkningen kan lære hele livet. Det ble fremmet en rekke forslag om tiltak i tillegg til de regjeringen foreslår, og flere av forslagene fikk flertall i Stortinget. Det ble blant annet vedtatt at Stortinget ber regjeringen om å opprette bransjeprogram for olje- og gassindustrien og at regjeringen skal legge frem et forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger