Voteringsoversikt for sak:

Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.) (unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.11.2020 Kl. 15:02:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 - 6 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.11.2020 Kl. 15:02:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 3. 3a Alternativ votering

  (03.11.2020 Kl. 15:03:35)
 4. 3b Alternativ votering

  (03.11.2020 Kl. 15:03:35)
 5. 4 Votering

  (03.11.2020 Kl. 15:04:00)

  Votering fordelt på:

 6. 5 Votering

  (03.11.2020 Kl. 15:04:13)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 6 Votering

  (03.11.2020 Kl. 15:04:20)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. 7 Votering

  (03.11.2020 Kl. 15:04:43)

  Votering fordelt på:

 9. 8 Votering

  (03.11.2020 Kl. 15:05:09)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall VIII

  Votering fordelt på:

 10. 9 Votering

  (03.11.2020 Kl. 15:05:36)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 11. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt enkelte endringer i blant annet straffeprosessloven og straffeloven. Endringene følger opp proposisjonens kapitler 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18 og 19. Det vises til Innst. 328 L (2019–2020) for behandling av kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16. Endringene gjelder blant annet at det strafferettslige diskrimineringsvernet for transpersoner og andre som har en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med omgivelsenes forventninger, blir styrket og at avvergingsplikten blir utvidet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen