Voteringsoversikt for sak:

Statens Pensjonsfond 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:08:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 og 2 på vegne av Sp og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:08:28)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet fondsmeldingen for 2020, som omhandler forvaltningen av Statens pensjonsfond. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland (oljefondet), som forvaltes av Norges Bank Investment Management, og Statens pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet. Stortingsmeldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger