Voteringsoversikt for sak:

Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.10.2020 Kl. 15:02:25)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.10.2020 Kl. 15:03:11)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet