Voteringsoversikt for sak:

Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:06:48)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:07:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 29 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:07:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 30 og 32 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:07:44)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:08:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 23 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:08:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 26 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:08:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 25 og 31 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:08:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 22 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:09:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 21 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:09:40)

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:10:04)

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:10:36)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A og B samtlige romertall

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:11:00)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav C romertallene I og II

  Votering fordelt på:

 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2021 for rammeområdene 2 og 3. Rammeområde 2 ble vedtatt innenfor netto utgiftsramme 50 880 449 000 kroner og rammeområde 3 ble vedtatt innenfor netto utgiftsramme 27 003 530 000 kroner, jf. Innst. 14 S (2020-2021). Stortinget vedtok også å be regjeringen særskilt inkludere tiltak mot sosial kontroll i lukkede trossamfunn, i den kommende handlingsplanen mot sosial kontroll. Stortinget vedtok også å be regjeringen sørge for at trossamfunnsloven § 6 andre ledd trer i kraft snarest og senest 1.april 2021.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger