Voteringsoversikt for sak:

Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:13:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 53 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:13:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 47 - 51 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:14:15)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:14:38)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:14:58)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:15:27)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:15:45)
  For

  Det ble votert over:

  Redegjørelse

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2021 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør 242,9 mrd. kroner, og de samlede inntekter vel 1,7 mrd. kroner. Største utgiftskapittel på dette området er til drift av sykehusene/spesialisthelsetjenesten, der det er bevilget 178,7 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger