Voteringsoversikt for sak:

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2020 Kl. 22:20:31)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, II, III og IV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet, jf. Prop. 39 S (2020-2021) og Innst. 157 S (2020-2021). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger