Voteringsoversikt for sak:

Nasjonal transportplan 2022-2033
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:14:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 315, 319, 324, 333, 338, 342 og 343 på vegne av R.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslag 338.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:15:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 316, 317, 321 - 323, 325 - 332, 334 - 337, 339 - 341 og 344 - 353 på vegne av R.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslagene: 316-317, 321-323, 325-326, 328-331, 334-337, 339, 341, 344-348 og 350-353.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:15:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 318 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:15:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 320 på vegne av R.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslag 320.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:16:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 173, 174, 180, 183 - 185, 196, 218, 222, 230 - 233, 244 og 265 på vegne av MDG.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslagene: 183, 185, 218, 222, 230 - 233, 244 og 265.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:17:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 175 - 179, 181, 182, 186 - 195, 197 - 203, 205 - 207, 209 - 217, 219 - 221, 223 - 229, 234 - 243, 245 - 250, 252 - 257, 260 - 264 og 266 - 277 på vegne av MDG.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslagene: 175-179, 181-182, 186-188, 190-195, 197-203, 205-207, 209-217, 219-221, 223, 225-229, 234-243, 245-250, 253-257, 260-261, 263-264, 266-273 og 275-276,

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:17:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 259 på vegne av MDG.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslag 259.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:17:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 251 og 258 på vegne av MDG.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslagene 251 og 258.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:18:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 204 og 208 på vegne av MDG.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslagene 204 og 208.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:18:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 148 og 155 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:18:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 126 og 144 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:19:18)

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:19:40)

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:20:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 280, 286 - 288 og 293 på vegne av Sp.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslag 288.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:20:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 285, 289 - 291, 307 og 372 på vegne av Sp.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslag 372.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:20:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 281, 282, 284, 294, 295 og 308 på vegne av Sp.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslagene 281, 282 og 284.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:21:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 279, 283, 296 - 306 og 309 - 311 på vegne av Sp.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslagene 279, 283, 296-306, samt 309-310.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:21:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 354 - 356, 358, 369 og 371 på vegne av FrP.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslag 355.

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:22:04)
 20. 20 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:22:34)

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:22:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 86 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 22. 22 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:23:15)

  Votering fordelt på:

 23. 23 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:23:38)

  Votering fordelt på:

 24. 24 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:24:02)

  Votering fordelt på:

 25. 25 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:24:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 41 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 26. 26 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:24:43)

  Votering fordelt på:

 27. 27 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:25:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 292 på vegne av Sp.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslag 292.

  Votering fordelt på:

 28. 28 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:25:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 278 på vegne av Sp.

  Merknad

  SV skulle her stemt FOR forslag 278.

  Votering fordelt på:

 29. 29 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:25:47)

  Votering fordelt på:

 30. 30 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:26:07)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 31. 31 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:26:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av FrP og SV.

  Votering fordelt på:

 32. 32 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:26:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 33. 33 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:27:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av FrP og Sp.

  Votering fordelt på:

 34. 34 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:27:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 35. 35 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:27:50)

  Votering fordelt på:

 36. 36 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:28:15)

  Votering fordelt på:

 37. 37 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:28:42)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av FrP og SV.

  Votering fordelt på:

 38. 38 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:29:04)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 39. 39 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:30:12)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene II, III og IV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 40. 40 Votering

  (15.06.2021 Kl. 15:30:24)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall V.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 41. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Meld. St. 20 (2020-2021) om Nasjonal transportplan 2022-2033. Det ble fattet ni vedtak, om bl.a. intensjonene for InterCitysatsing på flere baner, planlegging for gjenåpning av Østfoldbanens østre linje for både persontrafikk og gods, Tinnosbanen, og det ble gjort et vedtak om å løse utfordringene Svinesundstersklene har for innseilingen til Halden. Videre ble det fattet vedtak om å utarbeide en nasjonal ladestrategi. Stortinget vedtok også å be regjeringen gjøre nødvendige endringer for å sikre at universell utforming av samferdselssektoren innarbeides som et overordnet mål i all transportplanlegging for å oppnå at Norge blir universelt utformet innen 2035. Det ble også gjort vedtak om regelverk for veterankjøretøy. Videre ble det vedtatt å be regjeringen utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger