Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:12:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:12:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 - 17 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:12:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 og 13 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:13:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:13:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:13:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:14:05)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:14:32)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:14:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av H, V og KrF.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:15:23)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:15:51)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 19 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:16:16)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:16:42)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:17:04)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:17:45)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall III.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (03.06.2021 Kl. 15:18:23)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall IV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 17. Status

  Vedtak i korthet

  Regjeringens forslag om å oppheve straffansvaret for bruk av narkotika og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til egen bruk, fikk ikke flertall. Det ble vedtatt at kommunene skal ha en rådgivende enhet for russaker, som skal møte personer når dette er satt som vilkår for bestemt strafferettslig reaksjon. Det er vedtatt at regjeringen skal: Foreslå lovendringer slik at fengsel ikke lenger blir straffereaksjon ved bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Sørge for at politiet ikke straffeforfølger rusbruk hos personer som yter assistanse eller tilkaller nødetatene i akutte situasjoner. Opplysninger i reaksjonsregisteret om strafferettslige reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal sperres etter tre år. Sørge for at samfunnets reaksjoner ved problematisk bruk av rusmidler er forholdsmessige, og gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser sammenheng mellom bruk av rusmidler og føring av motorvogn.