Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en langtidsplan for barn og unge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (04.06.2021 Kl. 10:39:23)

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (04.06.2021 Kl. 10:39:23)

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om å legge frem en stortingsmelding om en langtidsplan for å styrke barn og unges viktigste kommunale og statlige tilbud og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, utdanning, barnevern, frivillighet, psykisk helse for barn og unge, fritidstilbud og tiltak mot vold og overgrep. Forslaget ble nedstemt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger