Voteringsoversikt for sak:

Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste - Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.05.2021 Kl. 15:27:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.05.2021 Kl. 15:27:52)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste - Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune, jf. Innst. 374 S (2020-2021) og Prop 183 S (2020-2021). Stortinget ga samtykke til at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av prosjektet fv. 359 Kaste– Stoadalen. Samferdselsdepartementet ble videre gitt fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger