Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:17:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:18:03)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:18:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:18:37)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:19:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall I.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (10.06.2021 Kl. 15:19:20)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall II.

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, jf. representantantforslag 293 L (2020-2021) om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy, jf. Innst. 643 L (2020-2021). Loven innebærer blant annet at kommunen kan gi forskrift om bruk av offentlig grunn for utleie av små elektriske kjøretøy og at kommunen kan gi forskrift om at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bare kan gjøres med tillatelse fra kommunen. Loven innebærer også at kommunen kan gi forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for, samt utgifter til tilsyn og kontroll med, utleievirksomhet regulert i denne loven. Loven inneholder også en bestemmelse om fjerning og forvaring av små elektriske kjøretøy. Stortinget har også bedt regjeringen legge opp til å evaluere loven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg