Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:12:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 62 - 65 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:13:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 71 og 72 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:13:21)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:13:43)
 5. 5 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:14:06)
 6. 6 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:14:27)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:14:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 33 og 34 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:15:07)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:15:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 24 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:15:48)

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:16:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:16:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:16:47)

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:17:06)

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:17:26)

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:17:48)

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (16.06.2021 Kl. 15:19:14)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Votering fordelt på:

 18. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet regjeringens forslag til jordbruksoppgjør for 2021-2022. Jordbruksoppgjøret i 2021 gjelder bevilgninger over statsbudsjettets kap. 1150 for kalenderåret 2022, og omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett for 2021. Videre omfatter oppgjøret målpriser for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 og enkelte andre bestemmelser.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger