Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  9 For
  91 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Fordeling

  15 For
  87 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  Mot

  Fordeling

  14 For
  87 Mot

  Votering fordelt på:

 4. 4Votering

  Mot

  Fordeling

  18 For
  83 Mot

  Votering fordelt på:

 5. 5Votering

  Mot

  Fordeling

  45 For
  56 Mot

  Votering fordelt på:

 6. 6Votering

  For

  Fordeling

  84 For
  16 Mot

  Votering fordelt på:

 7. 7Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  52 For
  48 Mot

  Votering fordelt på:

 8. 8Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  54 For
  48 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr. Stortinget vedtok å be regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg. Stortinget vedtok bl. a å be regjeringen legge fram en helhetlig stortingsmelding om dyrevelferd som omfatter både produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fiskeoppdrett, senest i vårsesjonen 2023. Stortinget vedok å be regjeringen sørge for at det blir forsket på alternativ til CO2-bedøvelse av dyr i slakteri og kverning av hanekyllingar (maserasjon), med mål om at det blir innført bedre metoder for avliving, og at det på sikt kan innføres et forbud mot dagens praksis.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

Vedtak og henstillinger