Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.02.2022 Kl. 15:03:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av V og MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.02.2022 Kl. 15:03:20)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.02.2022 Kl. 15:03:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av SV, R og MDG.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.02.2022 Kl. 15:03:58)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.02.2022 Kl. 15:04:18)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.02.2022 Kl. 15:05:13)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.02.2022 Kl. 15:05:35)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (15.02.2022 Kl. 15:05:58)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene II og III.

  Votering fordelt på:

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr. Stortinget vedtok å be regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg. Stortinget vedtok bl. a å be regjeringen legge fram en helhetlig stortingsmelding om dyrevelferd som omfatter både produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fiskeoppdrett, senest i vårsesjonen 2023. Stortinget vedok å be regjeringen sørge for at det blir forsket på alternativ til CO2-bedøvelse av dyr i slakteri og kverning av hanekyllingar (maserasjon), med mål om at det blir innført bedre metoder for avliving, og at det på sikt kan innføres et forbud mot dagens praksis.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger