Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en opptrappingsplan for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.03.2022 Kl. 14:07:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.03.2022 Kl. 14:08:19)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (03.03.2022 Kl. 14:08:45)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om en opptrappingsplan for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Stortinget ba regjeringen utrede behovet for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i skjermet og ordinær virksomhet, og komme tilbake til Stortinget. Videre ba Stortinget ber regjeringen sørge for at det utvikles bedre modeller for oppfølging i VTA-O, hvor også andre aktører enn Nav – eksempelvis HELT MED – kan være ansvarlig for oppfølging, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest innen statsbudsjettet for 2023. Tilrettelagt oppfølging for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv må være av varig karakter, og ha et omfang tilsvarende det som praktiseres i HELT MED-modellen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger