Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten om Frode Berg-saken
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (10.05.2022 Kl. 15:10:35)
 2. 1b Alternativ votering

  (10.05.2022 Kl. 15:10:35)
 3. Status

  Vedtak i korthet

  I 2021 behandlet Stortinget Dokument 7:2 (2020–2021) Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om graderte opplysninger, også kjent som Frode Berg-saken. Saken ble behandlet i den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020–2021)). I forbindelse med behandlingen av saken sendte EOS-utvalget et kort sammendrag av den graderte rapporten til den særskilte komité. Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Rødt om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen