Voteringsoversikt for sak:

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:16:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:17:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av R og V.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:17:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av SV og R.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:17:42)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:18:00)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A, Sp og SV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 6 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:18:27)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:18:43)
 8. 8 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:18:51)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. 9 Votering

  (08.12.2022 Kl. 21:19:04)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 10. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer imidlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter. .Stortingets flertall gav sin tilslutning til forslaget fra regjeringen. Lovendringen medfører at strømstøtteordningen forlenges fram til og med desember 2023.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg