Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 3 fra Senterpartiet

    Stortinget bed regjeringa om å arbeida for reguleringar med føremål å avgrensa innvandringa frå EØS-området.

Gå til voteringsoversikten