Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 4 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av virkemiddelapparatet som skal sørge for at personer med nedsatt arbeidsevne kommer inn i arbeidslivet. Stortinget legger til grunn at partene, funksjonshemmedes organisasjoner og andre relevante fagmiljøer og organisasjoner blir tett involvert i de prosesser og vurderinger som blir gjort av regjeringen i dette arbeidet.

Gå til voteringsoversikten