Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen innføre rett til fast ansettelse etter 3 år for alle av arbeidsmiljølovens grunnlag for midlertidige ansettelser, som i dag er omfattet av fireårsregelen, samt den nye generelle adgangen i § 14-9 bokstav f.

  • Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen legge frem en lovproposisjon som klargjør at det kun finnes to ansettelsesformer i Norge, henholdsvis fast ansatt og midlertidig ansatt.

Gå til voteringsoversikten