Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding bokstav B.

    Stortinget ber regjeringen særlig prioritere økning av plasser til det nye sammenslåtte tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT).

Gå til voteringsoversikten