Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 16 fra Senterpartiet

  I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

  Kap.

  Post

  Formål

  Kroner

  117

  EØS-finansieringsordningene

  75

  EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, reduseres med

  340 000 000

  fra kr 2 350 000 000 til kr 2 010 000 000

  76

  Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, reduseres med

  340 000 000

  fra kr 2 150 000 000 til kr 1 810 000 000

  315

  Frivillighetsformål

  82

  Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

  75 000 000

  fra kr 100 018 000 til kr 175 018 000

  413

  Jordskiftedomstolene

  1

  Driftsutgifter, økes med

  3 000 000

  552

  Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

  72

  Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, økes med

  93 500 000

  fra kr 486 650 000 til kr 580 150 000

  571

  Rammetilskudd til kommuner

  60

  Innbyggertilskudd, økes med

  2 000 500 000

  fra kr 115 236 851 000 til kr 117 237 351 000

  572

  Rammetilskudd til fylkeskommuner

  60

  Innbyggertilskudd, økes med

  331 550 000

  fra kr 30 522 308 000 til kr 30 853 858 000

  581

  Bolig- og bomiljøtiltak

  76

  Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, økes med

  100 000 000

  fra kr 669 500 000 til kr 769 500 000

  601

  Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

  70

  Tilskudd, reduseres med

  1 583 000

  fra kr 27 710 000 til kr 26 127 000

  640

  Arbeidstilsynet

  1

  Driftsutgifter, økes med

  20 000 000

  fra kr 540 620 000 til kr 560 620 000

  919

  Diverse fiskeriformål

  75

  Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med

  31 400 000

  fra kr 26 200 000 til kr 57 600 000

  1136

  Kunnskapsutvikling m.m.

  50

  (NY) Kunnskapsformidling, formidling og beredskap. Norsk institutt for bioøkonomi, bevilges med

  131 069 000

  1149

  Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

  71

  Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, økes med

  20 000 000

  fra kr 42 444 000 til kr 62 444 000

  72

  Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, økes med

  50 000 000

  fra kr 26 680 000 til kr 76 680 000

  73

  Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres, økes med

  44 000 000

  fra kr 3 970 000 til kr 47 970 000

  1320

  Statens vegvesen

  30

  Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med

  528 000 000

  fra kr 11 862 671 000 til kr 12 390 671 000

  1320

  Statens vegvesen

  31

  Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med

  140 000 000

  fra kr 929 000 000 til kr 1 069 000 000

  1380

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

  71

  Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med

  300 000 000

  fra kr 110 000 000 til kr 410 000 000

  72

  (NY) Mobildekning langs samferdselsårene, bevilges med

  200 000 000

  1618

  Skatteetaten

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  137 900 000

  fra kr 4 872 776 000 til kr 4 734 876 000

  2309

  Tilfeldige utgifter

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  4 000 000 000

  fra kr 10 458 033 000 til kr 6 458 033 000

  2421

  Innovasjon Norge

  74

  Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres, økes med

  25 000 000

  fra kr 475 200 000 til kr 500 200 000

  76

  Miljøteknologi, kan overføres, økes med

  100 000 000

  fra kr 330 000 000 til kr 430 000 000

  2445

  Statsbygg

  30

  Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med

  42 000 000

  fra kr 155 400 000 til kr 197 400 000

  5521

  Merverdiavgift

  70

  Merverdiavgift, økes med

  355 000 000

  fra kr 256 190 000 000 til kr 256 545 000 000

Gå til voteringsoversikten