Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 17 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2016 redegjøre for hvordan nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo følges opp og hvilke resultater som er oppnådd med de nye retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Gå til voteringsoversikten