Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen på egnet måte følge opp intensjonen i Ungdomsløftet og sørge for at unge i gruppen 20–29 prioriteres av Nav.

 • Forslag nr. 5 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen på egnet måte sørge for at dagpengeregelverket praktiseres mer fleksibelt, slik at flere unge på dagpenger kan få muligheten til å fullføre videregående opplæring.

 • Forslag nr. 6 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen på egnet måte sørge for å vri tiltak rettet mot unge med nedsatt arbeidsevne slik at disse kan få fullføring av videregående opplæring.

 • Forslag nr. 7 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.

 • Forslag nr. 8 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen iverksette en reduksjon i avgiften for elektrisk kraft for datasenter med kraftbehov over 5 MW fra og med 1. juli 2015.

 • Forslag nr. 14 fra Arbeiderpartiet

  Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av konsekvensene som følge av økt bruttotrygd på kommunale og statlige egenandeler, støtteordninger og tjenestetilbud.

Gå til voteringsoversikten