Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 9 fra Arbeiderpartiet

    Stortinget ber regjeringen justere mandatet til Investinor, slik at skogmidlene kan investeres både i tidlig fase, ekspansjonsfase og i moden fase, forutsatt at krav som er satt til avkastning og andre investeringskriterier er oppfylt.

Gå til voteringsoversikten