Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 2 fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endring:

  Kap.

  Post

  Formål

  Kroner

  2445

  Statsbygg

  34

  Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, økes med

  204 000 000

  fra kr 450 000 000 til kr 654 000 000

Gå til voteringsoversikten