Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

 • Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endring:

  Kap.

  Post

  Formål

  Kroner

  1610

  Toll- og avgiftsetaten

  1

  Driftsutgifter, reduseres med

  1 200 000

  fra kr 1 542 392 000 til kr 1 541 192 000

Gå til voteringsoversikten