Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 3 fra Venstre

    Stortinget ber regjeringen legge til rette for at barn som har fylt 12 år og ønsker å endre sitt juridiske kjønn, men som ikke får samtykke fra noen av foreldrene, gis adgang til å søke Fylkesmannen eller et annet egnet organ på selvstendig grunnlag om å få vurdert sitt ønske.

Gå til voteringsoversikten