Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 2 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre

    Skedsmo kommune, Fet kommune og Sørum kommune slås sammen fra 1. januar 2020.

Gå til voteringsoversikten