Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 10 fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som kan foreslå endringer i regelverket for taksering av verk og bruk som sikrer større grad av likebehandling og forutsigbarhet for næringslivet på tvers av kommunegrenser. Utvalget skal spesielt se på hvordan regelverket rundt etablering av datasenter kan bli tydeligere enn i dag.

Gå til voteringsoversikten