Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 9 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen oppheve maksimums- og minimumsreglene for eiendomsskatt på kraftanlegg.

Gå til voteringsoversikten