Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 6 fra Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen sette ned et lovutvalg for å vurdere den fremtidige eiendomsbeskatningen, inkludert skatten på verker og bruk. Det skal ikke foretas endringer før utvalget har levert sin innstilling.

Gå til voteringsoversikten