Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne

    Stortinget ber regjeringen opprettholde eiendomsskatt på verk og bruk som i dag.

Gå til voteringsoversikten