Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 3 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet

    Regjeringens forslag om endrede regler for produksjonslinjer mv. vedtas ikke.

Gå til voteringsoversikten