Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

    Regjeringens forslag om endringer i reglene for næringsdrivende og offentlige organers opplysningsplikt om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til skattemyndighetene vedtas ikke.

Gå til voteringsoversikten