Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Innstilling:

  • Komiteens tilråding bokstav B.

    Stortinget ber regjeringen som del av den helhetlige gjennomgangen av regelverket for universiteter og høyskoler, utrede og foreslå hvordan man trinnvis kan innføre en faglig mentorordning for alle studenter på bachelornivå i høyere utdanning.

Gå til voteringsoversikten