Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Løseforslag:

  • Forslag nr. 2 fra Guri Melby på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2019 med en redegjørelse om oppfølgingen av utredningen av mentorordning i høyere utdanning, samt gi en beskrivelse av hvordan det trinnvis kan innføres en mentorordning for bachelorstudenter og studenter i andre deler av studieløpet.

Gå til voteringsoversikten