Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 4 fra Sosialistisk Venstreparti

    Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram forslag til lovfesting av tilstandsrapport i forbindelse med boligsalg.

Gå til voteringsoversikten